Esimiesvalmennus alkamassa. Asiakkaat odottavat vastauksia, raportit tekemättä ja sähköpostit kilkuttavat ruutuun entisten seuraksi. Nyt pitäisi keskittyä valmennukseen ja jättää oikeat työt siksi aikaa tekemättä! Tietävätköhän HR:ssä ollenkaan miten tärkeää työtä esimiehemme tekevät kun tällaisia järjestävät? Jospa tässä samalla katson edes sähköpostit…

Kuulostaako tutulta? Esimiesvalmennus ja vaikuttavuus eivät aina mahdu samaan lauseeseen.  Jos ei näe esimiestyön kehittämisen hyötyjä omalle työlle ja tulokselle,  ei ole motivaatiota keskittyä valmennukseen eikä panostuksesta jää juuri jälkiä.

Esimiesvalmennus pidetty – mitä siirtyy arkeen?

Esimiesvalmennuksen vaikuttavuuden mittaaminen on joskus hyvin haastavaa, koska tuloksiin vaikuttavat olosuhteet muuttuvat muutenkin nopeasti. Ensimmäinen edellytys kuitenkin lienee, että kun esimiesvalmennus on ohi, osallistuja pystyy nimeämään muutaman, tai edes yhden asian, jonka vie heti käytäntöön. Tämän toteutuminen edellyttää usein sitä, että käytäntöön viemistä on ehditty jo pohtia ja suunnitella valmennuksen aikana.

Kun esimiesvalmennus on ohi, millaisia asioita osallistujat sanovat vievänsä arkeen? Alla muutama esimerkki.

”Aion saada ihmiset puhumaan vaihtamalla suljettuja kysymyksiä avoimiksi.”

”Myötätunto itseäni kohtaan on todellakin välillä paikallaan. Harjoittelen sitä.”

”Alan antaa kunnolla positiivista palautetta.”

”Kysyn tästä lähtien joka palaverissa onnistumisista.”

”Ohjaan ongelmapuheet ratkaisupuheeksi kysymällä: Mitä voimme tehdä?”

Pieniä asioita, mutta valtavan vaikuttavia! On mykistävää ajatella, mitä tapahtuu tiimissä, jossa jokainen tulee saamaan tuntuvat määrät palautetta onnistumisistaan tai miten paljon tulee säästymään aikaa palavereissa, joissa ei kaivellakaan ongelman syitä vaan keskitytään ratkaisujen keksimiseen. Saati millaista tulee sen esimiehen elämä olemaan, joka alkaa itsensä ruoskimiseen sijaan harjoitella myötätuntoa myös itseä kohtaan.

Esimiesvalmennus vaatii panostuksen, mutta voi tuoda ison pinon euroja

Esimiestyöllä on parhaimmillaan huikea parantava vaikutus hyvinvointiin ja tuloksiin. Ja kuten monet tiedämme, huono esimiestyö on puolestaan todella tehokas ilmapiirin ja tuloksen latistaja.  Hyvän esimiestyön hyötyjä mitannut  Vaasan Yliopiston Läike-tutkimus toi esiin isoja eroja etenkin valmentavan ja perinteisen johtamisen tulosten välillä. Eteran tutkimuksessa 2015 on hyvän johtamisen merkitys laitettu euroiksi. Sen mukaan hyvän henkilöstöjohtamisen hyötypotentiaali yksityisellä sektorilla on 9 miljardia euroa ja säästöpotentiaali 1,3 miljardia euroa. Eli vaikka esimiesvalmennus voi tuntua aikaa ja euroja syövältä harjoitukselta, se voi olla hyvinkin kannattava investointi.

Tartu luuriin ja haasta Pomon Enkelit suunnittelemaan teille hyödyllinen esimiesvalmennus!