Pomojen käsissä mukavasti kulunut käsikirjamme Pomon parhaat ratkaisut on saanut uudistetun painoksen. Kirja tarjoaa edelleen kokemusta, konkretiaa ja kompakteja ratkaisuja pomoille. Teoksen uudistetussa painoksessa on otettu aiempaa laajemmin huomioon muun muassa etä- ja hybridijohtamisen sekä monipaikkaisen työn tuomat haasteet. Teoksessa on oivalluttavia kysymyksiä ja konkreettisia työkaluja haasteellisiin arkipäivän tilanteisiin. Kirja vahvistaa ratkaisukeskeistä johtamisotetta ja sen avulla pomot voivat löytää omiin, ajankohtaisiin tilanteisiinsa sopivia uudenlaisia keinoja. Käsikirja sopii kaikille johtamistyötä tekeville, työyhteisön kehittäjille ja alan opiskelijoille.