”On tärkeää, että ihminen voi työtä tehdessään ja työpaikallaan ilmaista kokonaisvaltaisesti sitä, mitä hän ihmisenä on. ” 

Mm. tämä ajatus nousi esille Pomon Enkelien ja Tekesin yhdessä järjestämässä Pomon päivän tilaisuudessa 12.10.2016. Scandic Parkissa oli satapäinen osallistujajoukko pohtimassa  henkisen johtamisen teemaa. Aiheeseen johdattelivat Helsingin yliopiston tutkija Elina Juntunen, Reaktorin teknologiajohtaja Hannu Terävä, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila ja luova johtaja Petri Pesonen sekä MTV3 uutisten päätoimittaja Merja Ylä-Anttila.

Jokainen esiintyjä käsitteli henkistä johtamista omista kokemuksista ja näkökulmasta käsin. Koostimme kiinnostavista puheenvuoroista yhteenvedon:

Elämä on hauras ja lyhyt. Siksi on tärkeää muistaa, että rakkaus ja lohdutus kuuluvat myös työelämään. On tärkeää, että johtaja oivaltaa itsessään ensin oman henkisen puolen, jotta hän voi johtaa sitä muissa. Voisiko johtaja olla edesauttamassa sellaisen ympäristön luomista, jossa on tilaa henkisyydelle ja merkityksellisille kokemuksille?

Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi– omana itsenään. Hyvin toimivissa ja menestyvissä tiimeissä koetaan psykologista turvallisuuden tunnetta. Luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä uskalletaan tuoda esille omia ajatuksia vapaasti.  Ilmapiirin kannattaa olla sellainen, että yhdessä sekä onnistutaan että epäonnistutaan. Johtajan tehtävä on johtaa oman esimerkin kautta, erityisesti uskaltamalla osoittaa oma haavoittuvuutensa.

Myötätunto työssä lisää hyvinvointia ja työtehoa. Mitä sitten on myötätunto? Se on aitoa läsnäoloa toiselle ja se on ennen kaikkea tekoja.  Se on mukana elämistä ja vuorovaikutusta, joka välittyy asiakkaille saakka. Myötätuntoinen organisaatio on myös valmiimpi ottamaan vastaan kritiikkiä.

Kun uskalletaan haaveilla, saatetaan myös saada jotakin. On hyvä tuoda isoja haaveita tavoitteiden rinnalle. Kannustetaan rohkeuteen ja ajattelemiseen, ei vain suorittamiseen ja toistamiseen. Johtajan yksi keskeinen tehtävä on poistaa pelkoja ja kannustaa ihmisiä omaan ajatteluun.

Mitä jos visio olisi sitä, että löydetään työn syvä merkitys? Ja jos olisi myös lupa tehdä asioita toisin. Henkinen johtaja pitää huolta sekä taloudellisesta tuloksesta että ihmisten kasvusta. Ja hän haluaa myös tarjota maksimaalista hyvää  sidosryhmille. Ja tällöin luottamuksen kehä ulotetaan myös asiakkaaseen.

Spiritus  tarkoittaa elämää ylläpitävää voimaa. Olisiko tässä ydinajatus myös nykyajan  johtamiseen?  Mitä se voisi teidän johtamisessa olla?