Meitä on viime aikoina pyydetty ottamaan valmennuksissamme esille rohkeus teema ja valmentamaan siitä. Otimme pyynnön ilolla  vastaan ja samalla saimme haastaa itsemme miettimään mitä se rohkeus oikein on. Rohkeus määritellään monesti uskallukseksi tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta tai epävarmuudesta. Se voidaan jakaa myös esimerkiksi fyysiseen, moraaliseen, sosiaaliseen, psykologiseen, emotionaaliseen ja taloudelliseen rohkeuteen.  Rohkeus myös luetaan yhdeksi ns. kardinaalihyveistä, joiden varassa on koko inhimillisyys.  Muita kardinaalihyveitä ovat viisaus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Eli aika merkityksellisen asian äärellä ollaan.

Mielestämme rohkeus on taitojen rypäs, ei yksittäinen ominaisuus tai luonteenpiirre. Se ei myöskään ole uhkarohkeutta tai pää edellä kaivoon hyppäämistä. Rohkeus on myös subjektiivinen kokemus, sitä mikä yhdelle on rohkeaa voi toiselle olla tavanomaista.

Myönteistä on se, että rohkeutta voi oppia. Tosin rohkeuden oppiminen ei aina ole helppoa ja harvoin sen oppimiseen löytyy oikotietä. Rohkeuden opettelu vaatii monesti epämukavuusalueelle menemistä. Kun valitsee rohkeuden, joutuu ylittämään itsensä, menemään kohti pelkoja ja kestämään epävarmuutta.  Mutta samalla tavalla kuin esimerkiksi myönteisyys lisää myönteisyyttä niin rohkeus lisää rohkeutta. Tekemällä rohkeita tekoja ja käyttämällä rohkeustaitoja, itseluottamus lisääntyy ja mukavuusalueen rajat suurenevat.

Rohkeustaitoja voi olla esimerkiksi:

– Kyky haaveilla isosti
– Kyky sietää epävarmuutta
– Kyky luottaa, että selviytyy
– Kyky pyytää apua
– Kyky heittäytyä
– Kyky kestää epäonnistumisia
– Kyky sitkeyteen

Ja rohkeus on ennen kaikkea tekoja, sitä että ryhdytään sanoista tekoihin. Uskalletaan kokeilla ja kestetään virheitä. Miten arvioisit omia rohkeustaitojasi? Missä asioissa haluaisit kehittyä?

Seuraavalla kerralla kun olet jonkun tärkeä asian äärellä, pohdi lähdetkö tekemään asioita rohkeudesta vai pelosta käsin? Luotko itsellesi kuvaa mahdollisuuksista ja onnistumista vai  varaudutko epäonnistumisiin ja esteisiin? Mitä tapahtuisi, jos valitsisit rohkeuden? Tai ajattelisit mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja onnistumisia?