Työelämä näyttää heräävän uuteen vuoteen virkeänä ja energisenä. Viime aikoina monessa asiakasorganisaatiossa on tehty paljon kartoituksia ja suunnitelmia, ja nyt on selvästikin aika ryhtyä toimeen.

Millaisia valmennuksia organisaatiot ovat tilanneet tälle vuodelle?

Uusista trenditeemoista huolimatta moni luottaa vankkoihin perusasioihin: valmentava johtaminen on edelleen voimissaan. Jos termi kuulostaa vanhalta, voidaan vallan hyvin puhua vaikkapa sanoilla osallistava, aktivoiva, oivalluttava tai vastuuttava johtaminen. Valmentava johtamisote on kuitenkin edelleen tarpeellinen taito. Tulevaisuudessa varmasti vieläkin tarpeellisempi kuin tähän saakka. Se tukee monia tuloksen tekemisen osatekijöitä, kuten innostaminen, innovointi, hyvinvointi ja asiakastyö. Lisäksi valmentaminen on oiva tapa osallistaa Lean-ideologian mukaiseen liinaamiseen.

Oman ajattelun johtaminen, siihen liittyvät valmennukset ja ison salin henkilöstötilaisuudet jatkavat reipasta voittokulkuaan. Ne auttavat huomaamaan kuka päättää oman asenteen ja miten myönteisyys tukee hyvinvointia esimerkiksi muutosten keskellä. Esimiehet saavat niistä keinoja sekä itsensä että toisten energian johtamiseen, työntekijät työkaluja oman mielen johtamiseen. Yhtenä lähtökohtana on, että kun halutaan pitkällä tähtäimellä hyviä tuloksia, ei kannata johtaa pelkästään toimintaa, vaan vaikuttaa siihen mistä kaikki lähtee: ajatteluun.

Muutoksen ja muutoksessa johtaminen on edelleen ajankohtainen asia. Kaikki johtaminen on nykyisin tavallaan muutoksessa johtamista ja muutoksen tullen aktivoidutaan tärkeiden johtamisasioiden ääreen. Muutos onnistuu vain, jos muut saadaan siihen mukaan. Neurotieteilijät haastavat osan Kotterin ajatuksista ja tuovat uusia näkökulmia siihen, miten muutos ja siitä viestiminen kannattaa suunnitella, jotta se etenee mahdollisimman sujuvasti. Etäjohtaminen on suosittu teema muutoksen johtamisen valmennuksissa. Muutoksen johtaminen etänä tuo omat haasteensa.

Ihmisten johtamisen taitojen arviointi ja siihen liittyvä henkilökohtainen coaching kiinnostaa  enemmän kuin koskaan. Tähän yksi syy lienee se, että tämä on todellista täsmäkehittämistä eikä vie kenenkään aikaa hukkaan. Prosessissa voidaan keskittyä juuri siihen, mikä itselle on ajankohtaista ja tärkeää. Monessa organisaatiossa halutaan kaikkien ihmisten johtamistehtävissä olevien osallistuvan johtamisen kehittämiseen ja siihen esimiesarviointi on mainio työkalu. Se tekee jokaisen osalta voimaannuttavalla otteella näkyväksi, miltä osin esimiestyö toimii ja mitä toiminnassa kannattaa muuttaa, jotta saadaan kaikki työntekijät osallistettua mukaan tekemään tulosta.

Näin vuoden alussa tarvitaan päivitystä kehityskeskusteluihin. Vaikka kehityskeskusteluita ei sillä nimellä jostain syystä pidettäisikään, on tavoitteista ja tuloksista tärkeää keskustella pitkin vuotta. Keskustelut tulee käytyä, kun innostava tavoiteasetanta ja nykyaikainen, eteenpäin vievä palautteen antaminen ovat hallussa. Ne tekevät esimiestyöstä ja keskusteluista mukavia ja tuloksellisia. Monelle on helpotus, että hampurilaispalautteet voi jo heittää roskakoriin. Ja joillekin paljastuu valmennuksessa, että kehityskeskustelut voivat olla energisoivia ja hyödyllisiä.

Mitkä ovat valmennusten ja koulutusten nousevat teemat?

Mistä puhutaan? Ainakin työn ilosta, oman työn tuunaamisesta, luottamuksen kulttuurin luomisesta, henkilökohtaisista johtamissparrauksista, verkostojen johtamisesta, tietoisuustaidoista sekä intuition ja myötätunnon käytöstä johtamisessa.  On mielenkiintoista nähdä mitä muuta asiakkaamme nostavat esiin tämän vuoden aikana. Yhden asian voi Pomon Enkeleitten valmennusten osalta luvata:  ratkaisukeskeisyys ja myönteisyys eivät jää menneisyyteen, vaan ne sisältyvät jokaiseen valmennukseen. Näitä taitoja tarvitaan erityisen paljon juuri nyt.

Lisää: www.pomonenkelit.fi