Rohkaisemme työntekijöitä etsimään uusia ulottuvuuksia, räväköitä ratkaisuja ja tuoreita toimintatapoja. Kokeileminen on kehittämisen keskiössä. Usein rohkeutta ei kuitenkaan löydykään. Aina rohkeus ei riitä edes uusien ehdotusten esille tuomiseen. Rohkeuden puute saattaa olla koko organisaation laajuinen ilmiö. Silloin työyhteisö tarvitsee lisää luottamusta. Luottamus toimii laskuvarjona rohkealle loikkaajalle. On ihan eri asia hypätä laskuvarjon kanssa kuin ilman sitä.

Yli puolet toimitusjohtajista arvelee, että yksi isoimmista uhkista organisaation kasvulle on luottamuksen puute. Tämä ilmenee PWC:n vuonna 2016 teettämästä maailmanlaajuisesta tutkimuksesta. Tutkimusten mukaan luottamuksen kulttuuri on myös tie työn iloon ja tuottavuuteen sekä uupumisten ja sairauslomapäivien vähentämiseen.

Kuinka voimme lisätä luottamusta työyhteisössä? Luottamus on siinä mielessä hankala ilmiö, että toisia ei voi ohjeistaa tai käskeä luottamaan. Luottamus on tunne. Pienillä, johdonmukaisilla johtamisen muutoksilla voidaan saada aikaan ajatuksia, jotka johtavat luottamuksen tunteeseen. Voit aloittaa vaikkapa näistä:

1. Sovi selkeät tavoitteet
2. Kysy ja kuuntele, salli oma työskentelytyyli
3. Huomaa onnistumiset
4. Jaa tietoa laajasti
5. Rakenna yhteyksiä ja välittämistä

Mikä olisi suurin luottamuksen lisäämisestä koituva hyöty sinun työyhteisössäsi? Mitä voit tehdä sen hyväksi itse jo tänään?