Johtamiskoulutus on yksi organisaation tärkeimmistä kehittämistoimenpiteistä. Siihen käytetään usein paljonkin aikaa ja rahaa ja jälkikäteen ihmetellään missä vika kun tuloksia ei näy. Kuinka voimme varmistaa, että siihen käytetty aika ja raha eivät mene hukkaan?

Johtamiskoulutus usein kiirelistalla

Usein johtamiskoulutuksen aloittamista pidetään tärkeänä, mutta ei kovin kiireellisenä asiana. Sitä suunnitellaan pitkään samalla kun sammutellaan tulipaloja toisaalla ja hoidetaan akuutimpia hankkeita eteenpäin. Yhtäkkiä ei haluta tuhlata enää sekuntiakaan vaan annetaan jollekulle tehtäväksi hankkia ja aikatauluttaa johtamiskoulutus nopeasti. Silloin on hyvä tietää parhaat käytännöt onnistuneeseen ostamiseen.

Ennen tilaamista selvitä ainakin nämä:

Mitä johtoryhmä oikeasti haluaa?

Onnistuneen johtamiskoulutuksen takana on aktiivinen johtoryhmä. On tärkeää näyttää työntekijöille, että johtamista pidetään olennaisena osaamisalueena strategian toteuttamisessa ja että hyvän johtamisen edistämiseen panostetaan organisaation kaikilla tasoilla.

Liian usein johtamisen tärkeydestä puhutaan strategiapäivässä, mutta sen kehittäminen jää henkilöstönkehittäjien harteille. Siitä voi seurata, että johtamiskoulutuksiin osallistuminen on täysin esimiestyössä toimivien oman innostuksen varassa ja tilaisuuksiin tulevat enimmäkseen ne, jotka olivat jo ennalta asiasta kiinnostuneita ja kenties vähiten koulutusta tarvitsevia. Isoa muutosta organisaation tulokseen on silloin turha odottaa.

Kolme asiaa, joiden selkiyttäminen on auttanut pääsemään toivottuihin tuloksiin:

1. Minkä asioitten toivotaan olevan toisin kun johtamiskoulutus on ohi?

Tavoitteena voi olla esimerkiksi innostavampi johtamisote tai yhtenäisempi yhteistyön johtaminen – kannattaa miettiä miten tavoitteen toteutumisen halutaan näkyvän arjessa.

2. Millaisesta ryhmäjaosta ja aikataulutuksesta on organisaatiollenne eniten hyötyä?

Verkostoituvatko osallistujat tarkoituksenmukaisemmin, jos sekoitetaan eri tasojen esimiehet vai kun johtamiskoulutus pidetään erikseen eri tasoille?  Halutaanko johtamiskoulutus pitää verkostoitumista tukevine illanviettoineen parin päivän seteissä vai ripotella puolen päivän pätkiä pitkälle aikavälille, jolloin asioita ehditään viedä jo prosessin aikana enemmän käytäntöön?

3. Mikä on tärkein kriteeri valmentajan valinnassa?

Haluatteko valmentajan, joka on karismaattinen puhuja vai jonkun, joka oivalluttaa osallistujat pohtimaan omaa toimintaansa arjen tekemisen tasolla? Onko teille enemmän hyötyä siitä, että valmentaja tuntee toimintaympäristönne vai siitä, että hänen taustansa on täysin eri alalta? Arvostatteko pitkää valmennuskokemusta vai tuoretta otetta? Miten tärkeää on, että valmentajalla on omaa johtamiskokemusta?

Soita meille, niin suunnitellaan teille sopivin johtamiskoulutus!