Muutamat organisaatiot ovat ilmoittaneet lopettavansa kehityskeskustelut. He ovat kokeneet ne turhan byrokraattisiksi, ankeiksi ja aikaa vieviksi. Monet niistä ovat olleet keskusteluita, joissa esimies listaa mitä kaikkea et saavuttanut ja sanelee sinulle keksimänsä uudet tavoitteet. Tai tapaamisia, joista tulet ulos uupuneempana ja toivottomampana kuin mennessäsi. Sellaiset kehityskeskustelut on tosiaan järkevää lopettaa.

Miksi monien mielestä kehityskeskustelu on kuitenkin yksi kauden huippuhetkistä? Työntekijät ovat todenneet asiasta mm. näin:

– “On hyvä todeta yhdessä missä asioissa olen onnistunut – ja analysoida miten.”
– “Saan esimieheltäni tukea työni suunnitteluun ja priorisointiin.” ​
– “On kerrankin aikaa rauhassa miettiä minun osaamistani ja tulevaisuuttani.”

Kuinka jotkut onnistuvat? Todennäköisesti näissä menestysleffoissa on roolit jaettu näin: työntekijä on päähenkilö. Hän puhuu eniten ja esimies kuuntelee, kyselee, kannustaa ja jopa haastaa ajattelua hyvillä kysymyksillä sekä tarpeen mukaan ohjaa esimerkiksi näkemään kokonaiskuvan.

Kehityskeskustelujen arvostelijat ovat nostaneet esiin, että yksi keskustelu vuodessa tavoitteista ja tuloksista on liian vähän. Tästä olemme samaa mieltä. Kuitenkin joissakin organisaatioissa, joissa on lopetettu kehityskeskustelut ei tavoitteista ja tuloksista tule puhuttua enää ollenkaan. On saatettu ajatella, että keskusteluja voidaan käydä työn ohessa, mutta jotenkin ne vaan unohtuvat kaiken kiireen keskellä.

Tavoitteista ja tuloksista – etenkin onnistumisista – kannattaa keskustella usein. Joissakin organisaatioissa näistä keskustellaan joka päivä. Hyvä keskustelu vie vain vähän aikaa ja onnistuu puhelimitsekin, kunhan molemmat ovat henkisesti läsnä. Sillä, millä nimellä näitä keskusteluita kutsutaan, ei ole merkitystä.

Tiedätkö, mitkä kolme asiaa ovat tutkimusten mukaan työntekijöille tärkeimpiä kehityskeskustelussa? Useimmin nousevat esiin nämä:

– Ei keskeytyksiä
– Riittävästi aikaa
– Esimies kuunteli ja oli läsnä

Hyvät kehityskeskustelut eivät siis ole mahdoton tehtävä.
Tukeakin löytyy, puhelinsoiton päästä.

Innostavia keskusteluja!