Valtiovarainministeriö lähti pari vuotta sitten kehittämään organisaatiokulttuuriaan vuorovaikutteisemmaksi. Yksi tärkeä toimenpide tässä kehitystyössä oli koko esimieskunnan kattava ihmisten johtamiseen keskittyvä valmennus, joka toteutettiin yhteistyössä Minna Kurttilan ja Pomon Enkeleitten kanssa. Samassa, hyvän henkilöjohtamisen hengessä, valittiin myös työkalu, jolla esimiestyössä onnistumista mitataan: Ei perinteistä 360-arviota, joka keskittyy menneeseen ja nykyhetken analysointiin vaan Valmentavan johtamisen ydintaidot –kysely.

Ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan ja positiiviseen psykologiaan pohjautuva kysely tehdään tavalla, joka auttaa sekä esimiestä että alaisia ottamaan vastuuta hyvän yhteistyön ylläpitämisestä ja parantamisesta. Kehittävän arvioinnin kautta saadaan työyhteisön ideat suoraan esimiehen käyttöön, luodaan uusia mahdollisuuksia paremman esimies-alaissuhteen kehittymiselle sekä edistetään hyvää vuorovaikutuskulttuuria koko organisaatiossa.

Valtiovarainministeriössä kysely toteutettiin 270®-arviona eli valmentavan johtamisen ydintaitojen näkymisestä arjen toiminnassa antoivat palautetta tiimiläiset ja esimiehen esimies sekä esimies itsearviointina. Kyselytuloksia purettiin esimiesten henkilökohtaisissa coaching-tapaamisissa, jotka koettiin erittäin hyviksi. Niiden pohjalta syntyi myös jokaisen esimiehen oma kehittymissuunnitelma. Kehittymisen seuraamiseksi Valmentavan johtamisen ydintaitojen näkymisestä arjessa kysyttiin vuoden kuluttua vielä uudelleen. Toisella kierroksella osalla esimiehistä oli valmennustapaamisessa mukana osan aikaa esimiehen esimies. Henkilökohtaiset coaching- tapaamiset koettiin todella hyödyllisiksi, kertoo kehittämispäällikkö Merja Siivonen.

Koko organisaation näkökulmasta oli tärkeää saada tietoa siitä kuinka yhteistyön johtaminen toimii ylimmän johdon, esimieskunnan ja asiantuntijoiden näkökulmasta ja millaiseen johtamiseen panostaminen toisi sekä sujuvuutta että iloa työhön. Ilahduttavaa oli, että kyselyiden välillä – organisaatiomuutoksista ja haastavista ajoista huolimatta – pientä kehitystä oli tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Myös valmennusprosessi koettiin kokonaisuudessa hyödylliseksi. Kokemuksen pohjalta uusien esimiesten valmennusta jatketaan Valtiovarainministeriössä samassa hengessä.

Marika Tammeaid
Kirjoittaja toimi aiemmin valtiovarainministeriön kehiittämispäällikkönä ja tällä hetkellä työskentelee Valtiokonttorissa kehityspäällikkönä.