Kyllä. Myötätunto, organisaatio ja tulokset samassa lauseessa. Kokemus on jo osoittanut, että myötätunnolla on suuri merkitys yrityksen tulokseen työtyytyväisyyden ja asiakaspalvelun kautta. On hienoa, että sitä halutaan nyt tutkia Tekesin myöntämän miljoonarahoituksen tuella.

Saatat ihmetellä miten myötätunto ja työelämä liittyvät toisiinsa, ja todeta, ettei se ainakaan ensimmäisten kehitettävien asioiden listalla ole. Kuitenkin esimerkiksi haasteellisissa asiakaspalvelutilanteissa myötätunto on mitä parhain tapa saada asiakkaan negatiivinen asiakaskokemus muutettua myönteiseksi tai edes neutraaliksi. Myötätunnon, kuuntelun, läsnäolon ja ymmärtämisen osoittamiseen pyrkivien kysymysten avulla pääsemme lähimmäksi asiakkaan toivomaa ratkaisua.

Valmennuksissamme olemme voineet yhdessä asiakkaittemme kanssa pohtia myötätunnon voimaa ja kertoa myötätunnon taidoista. Myötätunnon taito kumpuaa meistä ihmistä itsestämme, ja kun voimme olla myötätuntoisia itseämme kohtaan, voimme sitä osoittaa myös muille.

Mitä myötätunnon voima merkitsisi teidän työyhteisössänne? Mitä se voisi tarkoittaa kilpailuetuna ja menestyksen lisääjänä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kohtaamisissa? Mitä hyötyjä se voisi tuoda? Mitä se tarkoittaisi ihan konkreettisesti teidän arjessanne? Millaisia taitoja se vaatisi?