Oletko ollut johtamistehtävissä jo jonkin aikaa? Saatat ajatella, että olet jo moneen kertaan osoittanut olevasi ihan tarpeeksi hyvä. Ja se on varmasti aivan totta. Olet saanut paljon tuloksia aikaan ja johtamistasi on kiitelty. On todella tärkeää huomata onnistumiset ja arvostaa omia saavutuksiaan. Mutta kun totut ajattelemaan olevasi ihan vain ”hyvä” voi käydä niin, että tietojen ja taitojen päivitys ei tunnu tarpeelliselta, vaan saatat ohittaa tilaisuudet oppia uutta aivan huomaamattasi. Psykologian professori Carol Dweck nimeää tällaisen asenteen herättävästi Fixed Mindsetiksi. Mitä siitä seuraa? Voisimmeko kutsua sitä suomeksi vaikkapa sanalla jämähtäminen? Entä jos se, mikä on tuonut sinut johtamisessasi näin pitkälle ei viekään parhaisiin tuloksiin enää tulevaisuudessa?

Dweckin mukaan tulevaisuuden menestyksemme riippuu eniten asenteestamme. Fixed Mindsetin vaihtoehto on hänen teoriassaan Growth Mindset. Kun ajattelee olevansa hyvän sijaan ”kehittyvä”, uskaltaa tarttua haasteisiin, kyseenalaistaa omaa ajatteluaan ja tapaansa toimia ja kokeilla sekä myös harjoitella uusia asioita. Kehittyvä myös pyytää palautetta toiminnastaan ja suhtautuu epäonnistumisiin – yllätys, yllätys – oppismahdollisuuksina. Kehittyvä ei siis osaa kaikkea hyvin – vielä!

Mikä olisi tärkeää kehittyvälle johtajalle tai esimiehelle juuri nyt? Millaisia johtamistaitoja tarvitsemme tulevaisuudessa? Työelämä on muuttumassa hurjaa vauhtia. Perusasiat varmasti säilyvät: jokainen työntekijä hyötyy esimiehen arvostavasta kiinnostuksesta ja aktiivisesta kannustuksesta ja tuesta sekä palautteesta, etenkin positiivisesta. Lisäksi tarvitaan varmasti monenlaisia vähän uudempia taitoja. Niitä voivat olla esimerkiksi muutosresilienssin ja turvallisuuden tunteen rakentamisen taito sekä etänä innostamisen ja osallistamisen osaaminen. Varmasti suureksi hyödyksi tulee olemaan myös hyvä intuition käytön hallinta esimerkiksi olennaisen erottamiseksi valtavista tarjolla olevista tietomääristä. Yhä useammassa työpaikassa on myös osattava johtaa ilman valta-asemaa monenlaisista kulttuureista tulevia, monen ikäisiä ihmisiä.

Valmennuksiin osallistuvat esimiehet pohtivat usein, mikä voisi olla heille tärkein johtamisen taito tulevaisuudessa. Monet taidot koetaan tärkeiksi, mutta useimmiten yksi nousee ylitse muiden. Se on juuri se sama, jota monet tulevaisuudentutkijat ennustavat menestyksen takaajaksi: Innostamisen taito – omien tiimiläisten, kollegojen, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden innostaminen. On helppo uskoa, että hän, joka osaa innostaa koko verkostonsa mukaan, tekee myös hyviä tuloksia. Mitkä johtamisen taidot voisivat olla teidän työpaikallanne tärkeitä tulevaisuudessa? Joko olisi aika alkaa päivittää osaamista?