Esimies hehkutti kesätyöntekijöiden tärkeyttä. Hän kertoi heidän avulla näyttävänsä tiimiläisilleen kuinka hitaita he ovat. Hän antoi heille kullekin kahden tai kolmen pitkäaikaisen työntekijän tehtävät ja kesän päätteeksi tehtiin tiimille selväksi, että ripeä ihminen suoriutuu heidän töistään kolme kertaa nopeammin. Kumma, että tiimiläisten innostus laski entisestään! Tämä lienee harvinainen tapaus, mutta jotain tuttua tilanteessa on varmasti  meille kaikille.

Kesätyöntekijöiden tuleminen on iloinen asia. He mahdollistavat lomalle lähtemisen ja parhaimmillaan tuovat raikkaan tuulahduksen yhteisön ulkopuolelta. Tilanne saattaa aiheuttaa myös paineita ja jännitteitä, jopa pelkoa. Entä jos kesätyöntekijät ovat näppärämpiä kuin me varsinaiset työntekijät? Entä jos he eivät opikaan meidän tutuille tavoillemme vaan luovat uusia, joihin meidän on sopeuduttava? Tällaiset epäilyt voivat ilmetä esimerkiksi tiedon panttaamisena, keskinäisenä arvosteluna tai motivaation laskemisena.

Miten saisimme kaikki mukaan huolehtimaan, että kesätyöntekijät saavat tarvitsemansa tuen ja että voimme hyvillä mielin hyödyntää heidän tuomansa mahdollisuudet? Pienet valinnat ratkaisevat:

1. Työyhteisö mukaan suunnitteluun

Kun kaikki saavat olla pohtimassa mitä hyötyjä kesätyöntekijöistä parhaimmillaan olisi, millaiset henkilöt olisivat sopivimpia ja miten työt ja perehdytys parhaiten järjestetään, ei tule tarvetta pelätä turhia tai asettua puolustuskannalle. Kannattaa myös käydä yhdessä läpi millaisia onnistumisia kesätyöntekijöiden valinnoissa ja perehdytyksessä aiemmin on saatu ja mitä niistä voisi oppia.

2. Kaksisuuntainen perehdytys

Perehdyttäminen voi olla hyvä jakaa useamman ihmisen kesken. Yhdessä laadittu kirjallinen suunnitelma ja aikataulutus auttavat toteutuksessa. Perehdytyksessä, kuten johtamisessakin, kannattaa siirtyä yksisuuntaisesta neuvojen antamisesta, valmentamiseen. Ohjeiden toistamisen sijaan kannattaa kysellä ja kuunnella. Esimerkiksi: ”Mitä ajattelet näistä ohjeista?”, ”Mikä ohjeissa on sinun mielestäsi olennaista?”, ”Mikä tehtävässä voisi olla sinulle helpointa/haastavinta?”, ”Miten varmistat, että pystyt toimimaan sovitun mukaan?”

3. Henkilökohtaiset tilannekatsaukset

Usein kysytään pitääkö kesätyöntekijöille pitää kehityskeskusteluja vai riittääkö pelkkä loppukeskustelu. Varmasti heidänkin, kuten muidenkin työntekijöiden kanssa kannattaa pitää edes lyhyitä kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa käydään läpi työn tavoitteita, onnistumisia ja muita ajatuksia tai huomioita.

Ilo irti kesästä ja kesätyöntekijöistä! Yhdessä!