Pahinta mitä esihenkilö voi etätyötilanteessa tehdä, on jättää kahdenkeskiset keskustelut johdettavien kanssa käymättä. Onnistumisista, tavoitteista ja kehittymisestä jutellaan toivottavasti jatkuvasti, päivittäin tai viikoittain. Vuosittaisella keskustelullakin on kuitenkin paikkansa. On tärkeää pysähtyä välillä aivan rauhassa huomaamaan, pohtimaan ja oivaltamaan vähän isommin. Juuri nyt se on tärkeämpää kuin koskaan. Kehityskeskustelu on hieno tilaisuus luoda selkeyttä sumun keskelle. Vaikka tulevasta ei tarkasti tiedetäkään, keskustelu auttaa tuomaan hallinnan tunnetta.

Kehityskeskustelu ei enää ole tilanne, jossa esihenkilö arvioi tai määräilee johdettaviaan. Nyt se on valmennus, jossa päähenkilö tulee kuulluksi, pääsee huomaamaan onnistumisiaan ja saa sparrausta tulevien tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittymiseen. Etäaikana voi olla hyvä muistaa ainakin seuraavat hyviksi havaitut käytännöt.

Ulkoilmatapaaminen  

Moni on järjestänyt kahdenkeskiset keskustelut jo ennen korona-aikaa ulkona liikkuen. Kehityskeskustelujen pitäminen ulkoilmassa voisi tarkoittaa esim. tunnin ulkoilua ja lopuksi puolen tunnin kirjaamista.

Digitaalinen asetelma

Neuvottelutyökalun kamerat kannattaa ehdottomasti pitää päällä etänä pidettävässä kehityskeskustelussa. Mikään ei silti estä käymästä keskustelua vaikkapa puhelimitse. Kuten lähitapaamisessakin, on myös etänä pidettävässä keskustelussa hyvä miettiä asetelma etukäteen. Lähitapaamisessa korkealta tuolilta alaspäin tähyilevä esihenkilö luo melko eriarvoisen asetelman. Saman tunnelman tuo alaviistosta kuvaava tietokoneen kamera, jolloin esihenkilön sieraimet pääsevät pääosaan.

Kokoustyökalun hyödyntäminen

On kätevää, että etänäkin voi lukea ja työstää yhdessä samaa dokumenttia. Työntekijä voi jakaa näkyvyyden kirjatessaan sovittuja asioita. Valkotaulutoimintoa voi hyödyntää esim. pyytämällä työntekijää piirtämään viime vuotta kuvaavan viivan ja merkitsemään siihen tähtihetket ja haasteellisimmat ajat. Moni pitää menneen läpikäyntiä piirroksen avulla innostavana ja kuitenkin tarpeeksi yksinkertaisena. Viivan voi toki pyytää piirtämään myös etukäteen.

Mikä kaikki onnistui kaikesta huolimatta?

Korona-aikana eivät työt sujuneet kuten odotimme. Myös näkyvyys eteenpäin on hukassa. Sillä on merkitystä, keskitymmekö mennyttä aikaa tarkastellessamme voivottelemaan sitä, mikä kaikki epäonnistui, vai kysymmekö, mikä kaikki onnistui kaikesta huolimatta edes jotenkin?

Yhteistyön uudet muodot

Vuosi 2020 haastoi yhteistyön tekemistä ihan uudella tavalla. Moni huomasi, että yhteistyötä syntyi parhaiten, jos tavoitteet oli asetettu niin, että niiden saavuttaminen edellytti yhteistyötä. Kehityskeskustelu on loistava tilaisuus nostaa esiin sitä, mikä sai yhteistyön toimimaan hyvin ja millaista yhteistyötä uusien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Etätyötaidot esiin

Kehittymisestä keskusteltaessa voi juuri nyt olla tärkeintä nostaa esiin etätyön tekemisen taidot: Mitä vahvuuksia etätyöaika/korona-aika on nostanut esiin? Mitä taitoja kannattaa vielä kehittää ajatellen monipaikkaista työtä? Millaisia yhteistyötaitoja on tarvittu, mitkä taidot ovat kehittyneet ja mitä tarvitaan lisää?

Hyvinvoinnin varmistaminen

Osa meistä on kokenut etätyön lisäävän hyvinvointia, osa on kokenut yksinäisyyttä tai muuten voinut huonommin. Hyvässä keskustelussa emme oleta tietävämme, vaan kysymme, miten työntekijä on voinut. Voi myös hoksauttaa huomaamaan jo olemassa olevia hyvinvointia tukevia käytäntöjä, ja kysyä, mikä kaikki muu auttaisi hyvinvointia tässä tilanteessa. 

Korona-ajan kehityskeskusteluissa varmasti pätevät jo aiemmin hyviksi kehutut käytännöt: 

  1. Pidä sovitusta ajasta kiinni 
  2. Valmistaudu mm. hyvin kysymyksin
  3. Osoita kiinnostusta, keskity ja kuuntele tarkasti
  4. Poista mahdollisuudet ulkoisiin keskeytyksiin niin hyvin kuin voit
  5. Anna työntekijän kirjata omin sanoin mitä on sovittu

Mitkä ovat sinun parhaat käytäntösi?

Autamme mielellämme myös etäjohtamisen haasteissa, ota rohkeasti yhteyttä!