Digitalisaatio herättää johtajissa ja esimiehissä monenlaisia kysymyksiä: Miten digitalisaatio vaikuttaa minun johtamistyöhöni? Mitä kaikkea pitää huomioida? Mitä kaikkea digitalisaatio oikeastaan tarkoittaa? Meneekö se ohi jos vain jatkan kuten ennenkin?

Mitä digitalisaatio tarkoittaa käytännössä?

Digitaalisaatiolla tarkoitetaan tietotekniikanlisäksi esimerkiksi digitaalisten palveluiden myötä tulleita uusia toimintatapoja ja muuttunutta asiakaskäyttäytymistä. Esimerkki näistä on meille kaikille jo tuttu verkkokauppa. Tulemme lähitulevaisuudessa näkemään digitalisaation mahdollistamia uudenlaisia ratkaisuja ihan kaikenlaisilla toiminta-alueilla eli tuskin kukaan johtamistehtävissä toimiva voi vain sulkea silmiään ja odottaa kunnes digihässäkkä on ohi.

Digitalisaatio parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta – vai parantaako?

Digitalisaation odotetaan parantavan tuottavuuttamme. Niin ei aina kuitenkaan käy. Tässä on näytön paikka esimiehille ja johtajille. Usein kuulemme, että  työntekijöiden digitaidot ratkaisevat miten digitalisoituvassa organisaatiossa voidaan ja menestytään. Osaaminen on toki erittäin tärkeä asia. Esimies voi kuitenkin tehdä paljon muutakin kuin rynnätä rekrytoimaan nuoria osaajia. 

Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston Nordean kanssa 2018 tekemä tutkimus ”Digisti työn imuun” tuo esiin johtamismielessä erittäin merkityksellisen asian: Se, kokevatkotyöntekijät teknologian kuormittavana vai hyödyllisenä vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Ajattelun ja tunteiden johtamisella saattaa siis olla kaikkein isoin merkitys digitaaliseen maailmaan siirryttäessä, sekä hyvinvoinnin että tuloksellisuuden kannalta.

Miten johdamme ajattelua ja tunteita?

Se, millaisena tietotekniikan tai digitalisaation koemme riippuu todella paljon siitä tunnemmeko olomme turvalliseksi. Voimmeko luottaa, että kuulemme muutoksista ajoissa ja pääsemme yhdessä pohtimaan vaikutuksia, uhkia ja mahdollisuuksia? Tiedämmekö, että saamme riittävää ja itselle sopivaa tukea uuden oppimiseen ja apua silloin kun tulee epäonnistumisia uutta kokeillessa? Tähän kaikkeen johtamisella voi vaikuttaa todella paljon: Kysymykset oivalluttavat näkemään hyötyjä, kuuntelu tuo turvaa ja kannustus rohkeutta. Hyvään lopputulokseen tarvitaan siis yhteisiä keskusteluja ja riittävän usein pidettäviä kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa otetaan huomioon erilaiset tarpeet, toiveet ja tilanteet. Lisäksi tarvitaan esimiesten uskoa siihen, että kaikki pääsevät digiaikaan mukaan, hyvän johtamisen tukemina.

Kirjoittaja toimii esimiestyön ja johtamisen valmentajana ja coachina. 
Ota yhteyttä: Pia Aalto p. 050 375 8857