Suomen juhlavuonna 2017 maailmassa tuntuu olevan entistä enemmän näkyvää vastakkainasettelua. Pinnalla on vihapuhetta, someraivoa, ääriryhmien kärjistyksiä, eri ryhmittymien oman edun tavoittelua, nopeaa muutosvauhtia ja ihmisten hätää. Toisaalta nähtävillä on myös myötätuntoa, yhteisöllisyyden kasvua, hyvän puolesta liputtamista, ympäristön arvostamista ja ihmisten keskinäisen kunnioituksen heräämistä.

Miten vastakkainasetteluun tulisi suhtautua organisaatioissa ja johtamisessa? Miten työelämässä voidaan toimia, jos työntekijöiden näkemykset jakautuvat kovin jyrkästi? Miten pomot voivat tukea yhdessä tekemistä? Kuinka saadaan yhteistyö sellaiseksi, että erilaisuuden hyödyt ja sen tuomat monet mahdollisuudet saadaan käyttöön? Nyt jos koskaan tarvitaan dialogia ja aitoa yhteistyötä.

Dialogissa pyrimme ymmärtämään toisten näkemyksiä ja tutkimme vaihtoehtoisia näkökantoja.  Näin syvennämme omaa ymmärrystämme asioista. Esimiesten ja johtajien tärkeimpiä tehtäviä on yhdessä työntekijöiden kanssa luoda sellaista kulttuuria, jossa energiaa ei suunnata näkemyseroihin vaan siihen, miten voimme  ajatella yhdessä ja löytää parempia vastauksia. Mitä jos vastakkainasettelun sijaan lähtisimme ensimmäiseksi miettimään mistä kaikista asioista olemme samaa mieltä? Mitä yhteistä ja hyvää meillä jo on?

Toistemme kohtaaminen vaatii aitoa kiinnostusta ja kykyä asettautua toisen asemaan. Voisimmeko vastaamisen sijasta esittää kysymyksiä? Sellaisia, jotka auttavat meitä ymmärtämään toista.  Kysymyksiä, joiden avulla löydämme parempia ratkaisuja yhdessä. Mitä jos malttaisimme kuunnella ja olla esittämättä omia mielipiteitämme ja kysyisimme arvostaen, tutkien ja pohtien vinkkejä, neuvoja ja mielipiteitä toisilta?

On tärkeää käydä dialogia myös arvoista. Näin varmistetaan, että yhteiset arvot ovat työnteossa etusijalla, vaikka oman kulttuurin arvot olisivat vähän toisenlaiset. Ja arvoista on tärkeää pitää kiinni ja niistä tulee muistuttaa kuukausittain, viikoittain ja ehkäpä jopa päivittäin.

Kun johdetaan erilaisia ihmisiä, pomon on tärkeää osata johtaa ennen kaikkea omaa ajatteluaan, asenteitaan ja tunteitaan. Pomon päivänä 16.10.2017 haastamme sinut, Pomo, miettimään millaista työelämää ja yhteiskuntaa haluat rakentaa oman johtamisen teoillasi ja valinnoillasi? Olisiko tässä vastakkainasettelun maailmassa tärkeintä juuri nyt sovituista arvoista kiinni pitäminen, dialogin luominen, onnistumisten huomioiminen, kuuntelu ja ennen kaikkea hyvät kysymykset?

Pomo, onnea ja menestystä yhteistyön vahvistamiseen!

Pomon Enkelit lanseerasivat Pomon Päivän Suomessa vuonna 2014, jotta hyvä ihmisten  johtaminen huomattaisiin. Alun perin National Boss’s Day rekisteröitiin Yhdysvalloissa 1958. Pomon Päivää vietetään 16.10. tai sitä lähimpänä työpäivänä.