Lue pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Bassadone Automotive Nordicin kokemuksia automaahantuonnin näkökulmasta Hybridiin hyppäämisestä. Olemme saaneet tehdä heidän kanssaan monimuotoista yhteistyötä toteuttaen esimies- ja työyhteisövalmennuksia, esimiestyön arviointeja ja coachauksia sekä etänä että livenä.

”Bassadonen yrityskulttuurissa on ominaista työntekijöistä välittäminen ja se korostui entisestään poikkeuksellisen kevään aikana. Maaliskuussa siirryttäessä etätyöskentelyyn kiinnitimme huomiota etenkin henkilöstön sopeutumiseen ja hyvinvointiin mutta myös hyvän yhteishengen säilyttämiseen uudenlaisen arjen keskellä. Loimme mm. foorumeita, joissa esimiehet pääsivät keskustelemaan ja jakamaan vinkkejään hyvinvoinnin ja etätyön johtamisesta. Korostimme tiivistä yhteydenpitoa tiimin jäseniin sekä halusimme lisätä yleisesti ymmärrystä siitä, että jokaisen oli tärkeintä pitää huolta itsestään ja hoitaa omat työtehtävät niin hyvin kuin se oli poikkeusaikana mahdollista.

Etätyöskentely pakotti meidät miettimään uudenlaisia työskentelytapoja ja opetti meidät hyödyntämään entistä tehokkaammin digitaalisia viestintävälineitä. Pian huomattiin, että liiketoimintaa pystyttiin pyörittämään myös etätöissä, ja esimerkiksi suurin osa koulutuksista voidaan jatkossakin järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen. Poikkeuksellinen kevät ja etänä työskentely ei onneksi tarkoittanut meille sitä, että olisimme etääntyneet toisistamme vaan yhdessä koettu haastava kevät yhdisti ja sai meidät puhaltamaan yhteen hiileen entistä voimakkaammin. 

Siirryimme kesän aikana asteittain takaisin toimistoarkeen ja elokuun alussa hallituksen uusien suositusten myötä loimme hybridimallin, jossa työntekijämme pitävät vuorotellen etä- ja lähipäiviä. Koska henkilöstömme hyvinvointi on meille edelleen avainasia, emme olisi tehneet tällaista päätöstä, jos meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tarjota turvallisia ja tehokkaita toimistotiloja henkilöstöllemme. Hybridimallissa olemme huomioineet myös mm. työaikaan ja ergonomiaan liittyvät kuormitustekijät. Lisäksi uskomme siihen, että meidän hyvän yhteishengen ja liiketoiminnan kehittymisen kannalta tarvitsemme jatkossakin lähityöskentelyä.

Etätyön johtaminen vaatii edelleen kehittämistä ja jotkin esimiehemme ovat kokeneet haasteelliseksi mm. henkilöstön motivoinnin ja innostamisen etenkin kesälomilta palaamisen jälkeen. Myös henkilöstön heikentynyt ja heikkenemässä oleva työkyky on vaikeampaa havaita kun työskennellään etänä. Kun olemme eläneet omaa ja työelämää pitkään jo ns. sykleissä, niin eteenpäin katsova asenne saattaa myös vaatia pientä rohkaisua/kehittämistä.”

Essi Ketopaikka
Henkilöstöpäällikkö
Bassadone